Palo- ja luukkuvartiointityöt

KML-Consulting tarjoaa tekijöitä Palovartiointi -ja luukkuvartiointitehtäviin

 

Luukkuvartijat:

Luukkuvartijat toimivat teollisuuden työtehtävissä missä toimitaan suljetuissa tiloissa joita ovat esim. säiliöt, siilot, putket sekä vastaavat suljetut tilat joissa tehdään erilaisia töitä.sa%cc%88ilio%cc%88tyo%cc%882

Luukkuvartija valvoo suljetussa tilassa työskentelevien hyvinvointia sekä muunmuassa valvoo suljetun tilan happipitoisuutta ettei se pääse laskemaan vaaralliselle tasolle.

Suljetuissa tiloissa työskennellessä onkin erittäin tärkeää huomioida työntekijöiden turvallisuus ja se että suljetussa tilassa voi esimerkiksi happipitoisuus laskea niin alhaiseksi että suljetussa tilassa työskentelevä voi mennä tajuttomaksi ja aiheuttaa todella pahan vaaratilanteen. Alhainen hengitysilman happipitoisuun ei suinkaan ole ainoa vaara mikä säiliössä työskenteleviä uhkaa -vaan niitä on useita erilaisia ja vaarat ovatkin aina erilaisia kohteesta riippuen.

Tämän takia suljetuissa tiloissa työskennellessä pitää käyttää luukkuvartijaa, joka pitää huolen että suljetussa tilassa työskentelevät työntekijät pystyvät työskentelemään turvallisesti ilman tukehtumis tai tajunnanmenettämisvaaraa sekä estää ulkopuolisten henkilöiden kulkemisen, aineiden kulkeutumisen, koneiden käynnistämisen ym. asioiden tapahtuminen mitkä vaikuttavat suoraan tai välillisesti suljettuun tilaan jossa työskennellään. Tarvittaessa luukkuvartija voi antaa ensiapua sekä hälyttää apua paikalle mahdollisen vaaratilanteen sattuessa.

sa%cc%88ilio%cc%88tyo%cc%88

 

 

Palovartijat:

 

sammutusPalovartijaa vaaditaan työskentelypaikalle silloin, jos tulityötä tehdään muualla kuin varsinaisella tulityöpaikalla. Palovartija valvoo, ettei tulitöistä aiheudu syttymisvaaraa tulityön aikana eikä sen jälkeen ja että työskentelyalue on asianmukaisesti suojattu.

Palovartiointi tarvitaan kohteeseen, jos harjoitettavan toiminnan tai rakennusluvan vuoksi  pakolliseksi määrätty automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai –paloilmoitin joudutaan kytkemään pois esimerkiksi remontin vuoksi.

 

Palovartijat huolehtivat teollisuus -ja rakennustöissä että työskentely tapahtuu paloturvarvallisuutta noudattaen.

Palovartijat huolehtivat tulityökohteen asiallisesta palosuojauksesta sekä pitävät huolen että tulityöt tehdään sääntöjen mukaan.

tulityo

Palovartijan tehtävä on tiedostaa ja havainnoida mahdolliset paloriskit tulityökohteessa ja tarvittaessa puuttua asiaan mikäli huomaa puutteita
kohteen paloturvallisuudessa.

 

 

 

 

 

Lisätietoa:

Koulutuspäällikkö

Jori Lassila

phone  +358 400696862

mail jori.lassila@kmlconsulting.fi
-Projektikyselyt
-Koulutuskyselyt
-Urakkalaskenta

Jori Lassila